TRAININGS

PERSONLARIN TƏKMİLLƏŞMƏSİ VƏ TƏDRİSİ SİSTEMİNİN QURULMASI, YENİLİKLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ

CONSULTING

RƏHBƏRLƏRİNİN İDARƏETMƏ ÜZRƏ MÜTƏMADİ KONSALTİNQİ,  İNTERVYU ZAMANI DƏSTƏYİ

  HR sahəsində çalışanları ən çox maraqlandıran suallar və cavablar  

  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF

Limited Partnership

Scientific Research

İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi - Şərifzadə küç. 75

(+994 12) 505 01 13, (+994 77) 505 01 13

Scientific Research Institute of Psychology

Business Psychology Department, Room № 304

38 Ziya Bunyadov Avenue, Baku, Azerbaijan

Email: info@ragimoff.org

Mob:  (+99455) 936-77-33

© 2019  by RAGIMOFF