TRAININGS

PERSONLARIN TƏKMİLLƏŞMƏSİ VƏ TƏDRİSİ SİSTEMİNİN QURULMASI, YENİLİKLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ

CONSULTING

RƏHBƏRLƏRİNİN İDARƏETMƏ ÜZRƏ MÜTƏMADİ KONSALTİNQİ,  İNTERVYU ZAMANI DƏSTƏYİ

  HR sahəsində çalışanları ən çox maraqlandıran suallar və cavablar  

  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF

Dövlət Sertifikatı

Psixologiya İnstitutu

İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi (Yasamal ATS)

Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 75 (Kəmal Rəhimov)

Scientific Research Institute of Psychology

Business Psychology Department, Room № 304

38 Ziya Bunyadov Avenue, Baku, Azerbaijan

Email: info@ragimoff.org

Mob:  (+99455) 936-77-33

© 2020  by RAGIMOFF