top of page

MASTER OF BUSINESS ENGINEERING

Biznes Model 4.0 - müasir alman biznesin inkişafın idarə edilməsi təcrübəsinə əsaslanır və 5000-dən çox strateji qərar vermək üçün xidmət edən biznes keyslərdən ibarətdir.

1) Biznes Model  4.0 – Biznes Plan və Biznesin Strukturu

 

 • 2011-ci il "Marketing 3.0 – növbəti etap – Business Model 4.0."

 • Sistemli yanaşma - Biznes Model 4.0 hissələri.

 • Biznesin əsas elementləri – 3 müstəqil hissələr.

 • Məhsul-Satış-Marketin. Potensial inkişaf zonalarının aşkar edilməsi.

 • Digital Marketing və SMM (Social Media Marketing).

 • Marketinq aksiyalarının effektivliyinin təhlili.
   

Məqsəd 1: Biznesi əsas hissələrə bölmək, boşluqları aşkar etmək.

 

2) İstiqamətin seçimi – sahə, seqment və məhsul.

 

 • Biznes ideyaların motivi və məqsədi. Biznesdə istiqamətin seçimi.

 • Hər istiqamət üçün perspektivli məhsulların seçimi.

 • Satış saytı - Landing Page, Web Design & Marketing system.

 • Google Keyword Planner, Google AdWords, Google Analytics.

 

Məqsəd 2: Biznesdə perspektivli sahəni və istiqaməti seçmək.

 

3) Məhsulun yaradılması və qablaşdırılması.

 

 • Məhsulun dərin təhlili və anlayışı.

 • Kimə və nə satmağı planlaşdırırsınız?

 • Müştərinin tələbi nədir? – Diqqət: Qiymət-Keyfiyyət.

 • "Müştəri avatarı" metodu. Problem-Həlli-Uğur üçbucağı.

 • Brendin məhsullar cərgəsi. Rəqiblərin təhlili, müqayisəsi.

 

Məqsəd 3: Məhsulu dəqiq izah etmək – “Problem-Həlli-Uğur”, "Müştəri avatarı" yaratmaq.

 

4) Satış Planı və Satışların idarə edilməsi.

 

 • Vasitələr və satış skriptləri.

 • “Passiv” satış, “Axın” üzrə satış, “Birbaşa” satış – Direct Selling.

 • Telefonda satış – Telemarketinq, Online Satış.

 • Marketinq Advertising, Email marketing, içtimayi şəbəkə - Networking.

Məqsəd 4: Əsas satış kanalları və vasitələrini istiqamətləndirə bilmək.

 

 

5) Brendin formalaşdırılması.

 

 • Ad verməkdən yüksək qiymətə kimi olan addımlar.

 • Brendin satış edən qablaşdırılmasınn yaradılması.

 • Biznesi necə qablaşdırmaq lazımdır ki, onun məhsulunu hamı almaq istəsin?

 • Bir brendin məhsullarının yüksək qiymətə uyğun olmasının əsaslandırılması.

 

Məqsəd 5: Məhsulun və Brendin Strategiyasının təhlili.

 

6) Marketinqin idarə edilmsə.

 

 • Müştəri axının cəlb edilməsi. Satış burulğanı.

 • Müştəri ilə 3 toxunuş - Facebook, Instagram, Google, WhatsApp.

 • Müasir müştəriləri cəlb edilməsi vasitələri.

 • 1 müştərinin qiymətinin hesabatı – təhlil, strateji qərar vermə.

 • Boston cədvəlinin müasir tətbiqi – məhsulun bazarda ömrünün uzadılması.

 

Məqsəd 6: Müştərilərin cəlb edilməsi vasitə və kanalları ilə tanış olmaq.

 

7) Maliyyənin idarə edilməsi.

 

 • Biznesin rentabelliyi.

 • Rentabellik düsturu: İcarə, Personal, Reklama.

 • Nə qədər satış icra edilməlidir.  Xərclərin nəzarəti.

 • Dekompozisiya. Məhsullarda aksentuasiya metodu.

 • Merçendayzinqin formalaşdırılması.

 • CRM sistemini qurulması, HRM sisteminin əsasnaməsi.

 

Məqsəd 7: Maliyyə hesabatlarının tərtib edib idarə edilməsi.

 

8) Strateji Management.

 

 • Bazarda mövqeyiniz. Rəqabət strategiyası.

 • İstehsalat həcminin artırılması. Həvalə edilmə və Kooperasiya.

 • İdarəçilik qərarların verilməsi sistemi – direktorlar şurası, idarə heyəti.

 • Partnyorlarla kommunikasiya və aktiv biznes cəmiyyətinin qurulması.

 

Məqsəd 8: Şirkətin biznesinin inkişafı planının yazılması.

Konsultasiya - 100 AZN
Kouçinq - 1000 AZN
Konsaltinq - 10 000 AZN
bottom of page