25 oktyabr 2015-ci il 
1-ci tədbir 
Mövzu: Kommunikasiya
Скачать программу
Ragimoff-Business-Networking-00099
Ragimoff-Business-Networking-00092
Ragimoff-Business-Networking-00102
Ragimoff-Business-Networking-00084
Ragimoff-Business-Networking-00101
Ragimoff-Business-Networking-00100
Ragimoff-Business-Networking-00103
Ragimoff-Business-Networking-00096
Ragimoff-Business-Networking-00086
Ragimoff-Business-Networking-00081
Ragimoff-Business-Networking-00078
Ragimoff-Business-Networking-00080
Ragimoff-Business-Networking-00073
Ragimoff-Business-Networking-00071
Ragimoff-Business-Networking-00070
Ragimoff_Business_Party_00009
Ragimoff-Business-Networking-00069
Ragimoff-Business-Networking-00076
Ragimoff-Business-Networking-00077
Ragimoff-Business-Networking-00064
Ragimoff-Business-Networking-00060
Ragimoff-Business-Networking-00058
Ragimoff-Business-Networking-00055
Ragimoff-Business-Networking-00054
Ragimoff-Business-Networking-00053
Ragimoff-Business-Networking-00051
Ragimoff-Business-Networking-00050
Ragimoff-Business-Networking-00044
Ragimoff-Business-Networking-00043
Ragimoff-Business-Networking-00040
Ragimoff-Business-Networking-00037
Ragimoff-Business-Networking-00031
Ragimoff-Business-Networking-00027
Ragimoff-Business-Networking-00025
Ragimoff-Business-Networking-00021
Ragimoff-Business-Networking-00110
Ragimoff_Business_Party_00062
Ragimoff_Business_Party_00055
Ragimoff_Business_Party_00053
Ragimoff_Business_Party_00024
Ragimoff_Business_Party_00040
Ragimoff_Business_Party_00058
Ragimoff_Business_Party_00059
Ragimoff_Business_Party_00063
Ragimoff_Business_Party_00046
Ragimoff_Business_Party_00045
Ragimoff_Business_Party_00043
Ragimoff_Business_Party_00042
Ragimoff_Business_Party_00038
Ragimoff_Business_Party_00060
Ragimoff_Business_Party_00065
Ragimoff_Business_Party_00035
Ragimoff_Business_Party_00034
Ragimoff_Business_Party_00032
Ragimoff_Business_Party_00029
Ragimoff_Business_Party_00025
Ragimoff_Business_Party_00021
Ragimoff_Business_Party_00015
Ragimoff_Business_Party_00014
Ragimoff_Business_Party_00011
Ragimoff_Business_Party_00010
Ragimoff_Business_Party_00008
Ragimoff_Business_Party_00007
Ragimoff_Business_Party_00006
Ragimoff_Business_Party_00004
Ragimoff_Business_Party_00001
Ragimoff_Business_Party_00003
Ragimoff_Business_Party_00017
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF

İKTLab Tədris Mərkəzi
Dövlət Sertifikatı

Институт Психотерапии  им.Б.Д.Карвасарского

İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi (Yasamal ATS)

Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 75 (Azeurotel)

Email: info@ragimoff.org

Mob:  (+99455) 936-77-33

© 2020  by RAGIMOFF