"HR MANAGEMENT"

CERTIFICATION

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ 60 SAAT 

İNTENSİV TƏLİM PROQRAMI

HR MƏKTƏBİ 2008-Cİ İLDƏN DAİMİ FƏALİYYƏT GÖSTƏRİR

10 İLİN DÖVRÜNDƏ 1000 NƏFƏR BU TƏDRİS PROQRAMINI KEÇİB

DÖVLƏT SERTİFİKATI - 2019-CU İLDƏN İKTLAB İLƏ TƏRƏFDAŞLIQ

Kenan Ragimoff
Beynəlxalq RAGIMOFF və yerli GTC şirkətlərinin sahibi,
bir çox biznes layihələrin rəhbəri
100-dən çox şirkətdə və 3000-dən çox iştirakçı təcrübəsi olan Biznes inkişafı üzrə konsultant və təlimçi 
2008-ci ildən "HR Məktəbi" proqramını təşkil edib və bu günə kimi 1000 nəfərdən çox məzunu olub
Biznesin İnkişafı və HRM üzrə Beynəlxalq dərəcəli mütəxəssislərdən Azərbaycan şirkətlərində aparılan layihələr daxilində təkmilləşmə və kouçinq keçib

İNTERVYU - SUAL VERMƏ, PEŞƏKAR TƏHLİL

09 May 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

İntervyu Keçirmə Qaydaları, Standartlar, hesabatlar, dress-code, Kommunikativ bacarıqlar, İntervyu blanklarının tərtib edilməsi, vəzifəyə uyğunluq anlayışı və sınaqların verilməsi, verilən məlumatın doğruluğunu təyin etmək, yalanın aşkar edilməsi metodikaları, referanslarla iş, sual vermə qaydaları.

MOTİVASİYA - TƏŞƏBBÜSKARLIQ

16 May 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

Motivasiya Sisteminin Qurulması, Motivasiyanın növləri və idarə edilməsi prinsipləri. Pozitiv və Neqativ motivasiya, Motivasiya və Demotivasiya fərqləri, Motivasiya və İşçilərin Məmnuniyyəti fərqi, Maddi və Mənəvi motivasiyə təlimatları, Motivasiya təklifinin təqdimatı.

KARYERA PLANI - İŞÇİLƏRİN LOYALLIĞI

23 May 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

İşçilərin Karyera Planı, Fərdi və Korporativ karyera planı, Komplayns anlayışı, Veritkal və Horizontal karyera inkişafı, "Yapon aşbazların" karyera planı və "Avatar" sistemi.

İŞÇİ AXTARMA, SEÇMƏ VƏ YERLƏŞDİRMƏ

30 May 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

Yeni İşçilərin Qəbulu -"Recruitment", Yeni işçilərin qəbulu sisteminin qurulması, İşçi tələbi blankı, CV-forma, İnternet Recruitment sisteminin qurulmasi, Sosial dairələrin yeni işçi axtarışında effektivliyi, Head-Hunting, Job offer, Əmək Vizası və Miqrasiyası, İşçilərin məlumat bazasının yaradılması, Kadr ehtiyatı bazasının yaradılması, Yeni işçilərin iş yerinə uyğunlaşdırılması, Giriş təlimləri - Oriyentasiya, Adaptasiya təlimləri.

PERSONALIN TƏKMİLLƏŞMƏSİ VƏ İNKİŞAFI

06 Jun 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir: 

Tədrisin cəmiyyətə qısa müddəli və perspektivli təsir mexanizmləri, Tədrsi müəssisələrin və sahənin inkişafı zamini, İşçilərin Tədrisi və Təkm​illəşdirilməsi, Təlim ehtiyacı və tədris metodları, Şirkətin illik tədris planının hazırlanması, Tədris planının büdcəsini hazırlamaq qaydaları, BA-analiz, tədris motivasiya və karyera inkişafı vasitəsi kimi.

ATTESTASİYA VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ

13 Jun 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

İşçilərin Attestasiyası və Qiymətləndirməsi, İş yerlərinin və işçilərin attestasiyası üzrə hüquqi əsaslar, ehtiyac yaradan səbəblər, Bilik, Bacarıq, Təcrübə - ölçü vahidləri, Assessment mərkəsi sistemi və metodları, Psixoloji testlər, 360 dərəcə metodu və BSC - Balanslaşdırılmış Göstəricilər Sistemi - blanklar, nümunələr, işçinin vəzifəyə uyğunluq dərəcəsi və maaşın təyin ediləsi. 

İNSAN RESURSLARININ PLANLAŞDIRMASI

20 Jun 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir: 

"İnsan Resurslarının Planlaşdırılması", Kadr Ehtiyatı Siyasəti və Sisteminin qurulması, İnsan Resurslarının məlumat bazasının qurulması, İnsan Resursları üzrə illik cari və perspektiv planların hazırlanması, işçiləri xarakterizə edən hesabatların aparılması, işçilərin sosioloji profili, Vəzifəyə qarşı mütləq və nisbi tələblər, İşçi dövriyyəsinin hesabstlarlnın aparılması və interpretasiyası, işçilərin işə davamiyyətinin hesablanması və tənzimlənməsi, Vəzifəyə qarşı tələbləri dəyişdirərək işçi ehtiyacının tənzimləməsi.

HRM LAYİHƏSİNİN TƏŞKİLİ

27 Jun 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

HRM Sisteminin qurulması, İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi sisteminin funksiyaları - üstünlükləri və alt sistemlər, HRM Lahiyyəsinin həyata keçirilməsi, HR Departamentinin İllik Planının hazırlanması və razılaşdırılması, idarəçilik qaydaları və yeniliklərin tədbiqi ardıcılığı.

SƏNƏDLƏRLƏ İŞ, VÖ, VQT, ƏMRLƏR

04 Jul 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir: 

Vəzifə Öhdəliklərin və İş Təlimatlarının yazılması və tədbiqi.

Kargüzarlıq sisteminin qurulması - Sənədlərin idarə edilməsi qaydaları, İR Departamentin sənədləri. Əmrlərin yazılması - Nümunələr.

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ, ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNİN BAĞLANILMASI

11 Jul 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:
Əmək Məcəlləsi, Əmək müqaviləsinin bağlanması, müddəti, tərəflərin hüquqları. Xidməti müqavilə, Hüquqi-normativ baza, müqavilə bağlanarkən tələblər, əmrlərin verilməsi, şəxsi işə daxil olan sənədlər. Əmək Müqaviləsinə xitam verilməsi əsasları maddələri və təzminatlar ödənilməsi qaydaları.

DÖVLƏT PORTALINDA İŞ - E-GOV, E-SOSİAL

18 Jul 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

E-gov.az portalına giriş, Qeydiyyat növləri, Portalda olan xidmətlər haqqında məlumat. Elektron İmza və ASAN İmza istifadəsi. Əmək müqaviləsi bildirişi üzrə informasiya sistemindən istifadə. Elektron arayışların hazırlanması. Elektron hökümət sistemində əmək müqavilələrin qeydiyyatı, dəyişikliyi, xitamı. Məcburi dövlət sosial sığorta hesabatlarının təqdim olunması qaydaları. Vakansiyalar barədə elanların e-sosial.az yerləşdirilməsi.

HESABATLAR - NETT VƏ GROSS, VERGİ, DSMF, MƏŞĞULLUQ, STATİSTİKA

25 Jul 2020

10.00 - 15.00

Mövzuya daxildir:

 

Əmək Haqqı, Vergi və DSMF, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliyi üzrə hesabatların aparılması qaydaları. Məzuniyyət və Ezamiyyətləri hesablanması. 

Please reload

ÜSTÜNLÜKLƏR

1) SERTİFİKAT : Dövlət Statusu - Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin və GTC şirkətinin Sertifikatı verilir.

2) TƏDRİS MATERİALLARI:  Ən geniş HRM Baza iştirakçıların elektron ünvanına tam şəkildə göndərilir - bütün sənədlər, nümunələr, blanklar, təlimatlar bu bazaya daxildir. Materialların əksəriyyəti eyni zamanda rus dilində də verilir. Bu bazada olan sənədlər tədrisdən dərhal sonra işləməyə imkan verir.  

3) İNTENSİV TƏDRİS: Ən qısa müddətdə geniş proramı tam şəkildə keçmək imkanı - 60 saatlıq proramda iştirak edə biləcəksiniz, HRM üzrə bütün mövzuları 1 proqram daxilində keçə biləcəksiniz.

12 mövzu - 60 saat - 3 ay - Hər Bazar günü növbəti mövzu - saat - 10.00 - 15.00.

4) DAİMİ DƏSTƏK: Tədrisə başlayan gündən HRM üzrə 220 çox peşəkarın daxil olduğu WhatsApp qrupuna üzv olmaq şansından faydalanın. Bu qrupda hər gün ən azı 1 praktiki mələnin sual-cavabında iştirak edərək - 1 ilə 365 iş yerlərində yaranan məsələlərin həllini öyrənəcəksiniz. Hər zaman öz suallarınız ilə də müraciət edərək bu peşəkarların daimi dəstəyini ala biləcəksiniz.

 

Tam kursun qiyməti:

Qrup şəkildə - 500 AZN

Fərdi şəkildə - 1500 AZN

* Fiziki şəxslərə hissə-hissə ödəmək imkanı:

200 azn ilkin + 150 azn + 150 azn

* Birdəfəlik nağd ödənişdə - 100 azn endirim.

Tədris materialları, slaydlar, hüquqi-normativ aktlar, HRM baza, imtahan sualları, sertifikat və vergi ümumi qiymətə daxildir.
HR MANAGEMENT
 
 
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF

Limited Partnership

Scientific Research

İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi - Şərifzadə küç. 75

(+994 12) 505 01 13, (+994 77) 505 01 13

Scientific Research Institute of Psychology

Business Psychology Department, Room № 304

38 Ziya Bunyadov Avenue, Baku, Azerbaijan

Email: info@ragimoff.org

Mob:  (+99455) 936-77-33

© 2019  by RAGIMOFF