top of page

PSİXOLOGİYA ÜZRƏ PEŞƏKARLARIN PRAKTİKİ HAZIRLIĞI VƏ TƏKMİLLƏŞMƏSİ

Kenan Ragimoff
Psixoterapevt Diplomu: AB-I № 077037
Mütəxəssis Sertifikatı: A №2139298
1654258414661.png
2022-ci ildən eribarən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının Ambasadoru təyin olunub və "Milli Proqramlar" çərçivəsində yerli mütəxəssislərin təkmilləşməsinin aparır və Beynəlxalq Dərəcəli peşəkarlar yetişdirir  
2021-ci ildən B.D.Karvasarski adına İnstitutunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi, 2017-ci ildən Beynəlxalq RAGIMOFF və 2008-ci yerli GTC şirkətlərinin sahibi,
bir çox biznes layihələrin rəhbəri
Rusiya Federasiyasının Baş Psixoterapevti B.D.Karvasarski tərəfindən təhsil almış və dünya miqyaslı tanınmış psixoanalitik V.D.Vidin rəhbərliyi altında çalışıb.
Peşəkar Psixoterapevt Fərqlənmə Diplomu və Ekspert Sertifikatı ilə 2003-cü ildə V.M.Bexterev adına Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən təltif olunub.
2003-2008 - Bakı «Regional Psixologiya Mərkəzi» direktoru olaraq Azərbaycanda Psixologiyanın inkişafı və tanıtımı üzrə TV və Radio kanalları ilə əməkdaşlıq.
PSY 1
2757586064307779041_220746884.jpg
1486235812_9582075641.jpg

Hər zaman öncə olmaq üçün.

"PSİXOLOGİYA MƏKTƏBİ" PRAKTİKİ HAZIRLIQ TƏDRİS PROQRAMI

NƏTİCƏ ETİBARƏN MƏZUNLAR:

 KONSULTASİYA PROSESİNİ A-Z KİMİ TAM AYDIN ŞƏKİLDƏ İCRA EDƏCƏK

BEYNƏLXALQ PSİXOTERAPİYA ASSOSİASİYASI SERTİFİKATI İLƏ TƏLTİF EDİLƏCƏK

"Dr.Ragimoff Psixologiya Məktəbi" - 2022-ci ildən etibarən Beynəlxalq Psixoterapiya Assosiasiyasının (BPA - ingilis dilində IPAS) Ambassadorudur, məzunlar Beynəlxalq Sertifikatla təltif olunur - sertifikatın statusu QR Kodla təstiq edilir - yoxlanıla bilər.

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ BU PROQRAM ÜZRƏ TƏDRİS KEÇİB RUSİYANIN KARVASARSKİ ADINA İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN KLİNİK PSİXOLOQ DİPLOMU İLƏ TƏLTİF OLUNA BİLƏR

"Dr.Ragimoff Psixologiya Məktəbi" tədris proqramı 4 moduldan ibarətdir.
Hər biri ayrı bir 3 aylıq təlimdir, əyani və online şəkildə daima keçirilr.

MODUL 1: 

KLİNİK PSİXOTERAPİYA

1) Psixoloji Konsultasiya - İlk qəbul, Kontrakt, Psixoterapevtik Alyans, Rapport, Konfidensiallıq

 

2) Psixoloji Diaqnostika - Simptomlar, Sindromlar, XBT-11, DSM-5, Diaqnozun əsaslandırılması

3) Psixoterapevtik Xəritə - Problemin Strukturu, Psixoterapevtik Strategiya, Nəticələrin Qeydiyyatı

MODUL 2: 

KOQNİTİV DAVRANIŞ TERAPİYA

1) Problemlərin yaranma səbəbi - effektiv və nevrotik koqnisiyalar, koppinq strategiyalar, terapiya

 

2) Stereotipik səhvlər - avtomatik düşüncə, dixotomik düşüncə, katastrofikasiya, personifikasiya

3) Psixoterapevtik Texnikalar - refokus, şablonun qırılması, ekspozisiya, konfrontasiya, dərk etmə

MODUL 3: 

MÜASİR PSİXOANALİZ

1) Şəxsiyyətin struktur - eqo, supereqo, id, instinkt, tələbat, inkişaf mərhələləri, nevrotik konflikt

 

2) Psixoanalitik produksiya - dərk etmə, konfrontasiya, aydınlaşdırma, interpretasiya işləmə

3) Psixoterapevtik Texnikalar - assosiativ eksperiment, yuxuların analizi, kateksis, katarsis

MODUL 4: 

AİLƏ TERAPİYASI

1) Müraciətin səbəbi və problemdə fokuslaşma, əsas motivlər və ailə daxili struktur, metodların seçimi

2) Qrup terapiyası metodları - Tranzakt analiz, Geştalt terapiya, Psixodrama, Simvolodrama, Art terapiya

3) Ailə terapiyası metodları - Sistem ailə terapiyası, Kontekstual terapiya, Pozitiv Psixoterapiya, NLP

Tədris həm online, həm də əyani şəkildə keçirilir
Dərslər ardıcıl - həftədə 2 dəfə 2 saat aparılır

Əyani: Həftənin 1,4 günləri - saat 16:00-18:00
Online: Həftənin 1,4 günləri - saat 20:00-22:00

HƏR 3 AYDAN BİR İMTAHAN KEÇİRİLİR.

HƏR SAHƏ ÜZRƏ 10 BALLIQ QİYMƏT VERİLİR.

QİYMƏTLƏRİN ORTA MƏXRƏCİ DƏRƏCƏ SAYILIR. 

BU PRAKTİKADAN SONRAKI FƏALİYYƏT:

1) Online təlim - sahələr, bilik bazası, texnikalar, sahələr üzrə qruplar və layihələr.
2) Online konsultasiya - hüquqi öhdəliklər, qeydiyyat, davamiyyət, ödəniş, hesabat.
3) Seminar - canlı tədbirlərin təşkili, keçirilməsi, çıxışlarda iştirak, TV və media yayım.
4) Fərdi konsultasiya - diaqnostika, strategiya, terapevtik alyans, ailəvi konsultasiya.
5) Dərəcə almaq - beynəlxalq status, beynəlxalq kvallifikasiya, müəllif proqramı, lisenziya.

1 İLLİK PROQRAM ÜZRƏ ÖDƏNİŞ:

1 aylıq - 200 AZN - hər cari ay - 12 dəfə
3 aylıq - 450 AZN - hər kvartal - 4 dəfə
6 aylıq - 800 AZN - hər yərım il - 2 dəfə
1 illik - 1500 AZN - yalnız birdəfəlik ödəniş

Açıq dialoq, rəy, tövsiyyə, elanlar barədə məlumatlar üçün bizim açıq Telegram qrupumuza daxil ola bilərsiniz və suallarınızı birbaşa məzunlara və təlimlərimizdə iştirak etmiş şəxslərə yönəldə bilərsiniz, eləcə də psixologiya sahəsi üzrə peşəkar məsləhətə ehtiyac duyduqda bu qrupda sualınızı yaza bilərsiniz - bizim komandanın mütəxəsisləri şəffav şəkildə cavab verəcək.

bottom of page