PSİXOLOGİYA ÜZRƏ PEŞƏKARLARIN PRAKTİKİ HAZIRLIĞI VƏ İXTİSAS ARTIMI

Kenan Ragimoff
Psixoterapevt Diplomu: AB-I № 077037
Mütəxəssis Sertifikatı: A №2139298
2021-ci ildən B.D.Karvasarski adına İnstitutunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi, 2017-ci ildən Beynəlxalq RAGIMOFF və 2008-ci yerli GTC şirkətlərinin sahibi,
bir çox biznes layihələrin rəhbəri
Rusiya Federasiyasının Baş Psixoterapevti B.D.Karvasarski tərəfindən təhsil almış və dünya miqyaslı tanınmış psixoanalitik V.D.Vidin rəhbərliyi altında çalışıb.
Peşəkar Psixoterapevt Fərqlənmə Diplomu və Ekspert Sertifikatı ilə 2003-cü ildə V.M.Bexterev adına Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən təltif olunub.
2003-2008 - Bakı «Regional Psixologiya Mərkəzi» direktoru olaraq Azərbaycanda Psixologiyanın inkişafı və tanıtımı üzrə TV və Radio kanalları ilə əməkdaşlıq.
 

"PSİXOLOGİYA MƏKTƏBİ" PRAKTİKİ HAZIRLIQ TƏDRİS PROQRAMI:

1

Psixoloji Konsultasiya - İlk qəbul, Kontrakt - 9 dərs = 18 saat

2

Psixoloji Simptomlar - Müşahidə, Sindrom - 9 dərs = 18 saat

3

Psixoloji Diaqnostika - MKB, DSM, Diaqnoz Əsası - 9 dərs = 18 saat

4

Psixoterapevtik Alyans - Rapport, Etibar yaratma - 9 dərs = 18 saat

5

Psixoterapevtik Xəritə - Problemin Strukturu - 9 dərs = 18 saat

6

Nəticələrin Qeydiyyatı - Müalicənin Effektivliyi - 9 dərs = 18 saat

7

Ekzistensional Terapiya - Geştalt, Həyatın Mənası - 9 dərs = 18 saat

8

Koqnitiv-Davranış Terapiya - Əsaslar, Texnikalar - 9 dərs = 18 saat

9

Psixodinamik Terapiya - Psixoanaliz, Texnikalar - 9 dərs = 18 saat

10

Ailə Konsultasiyası - İki insan və məqsəd - 9 dərs = 18 saat

11

Qrup Terapiyası - Psixodrama, Geştalt, Təhlil - 9 dərs = 18 saat

12

İnteqrativ Terapiya - Daxili saziş və harmoniya - 9 dərs = 18 saat

Tədris həftədə 2 dəfə 2 saat keçirilir.

Tam kurs cəmi 100 məşğələ təşkil edir.

HƏR 2 AYDAN BİR İMTAHAN KEÇİRİLİR.

HƏR SAHƏ ÜZRƏ 10 BALLIQ QİYMƏT VERİLİR.

QİYMƏTLƏRİN ORTA MƏXRƏCİ DƏRƏCƏ SAYILIR. 

BU PRAKTİKADAN SONRAKI FƏALİYYƏT:

1) Online təlim - sahələr, bilik bazası, texnikalar, sahələr üzrə qruplar və layihələr.
2) Online konsultasiya - hüquqi öhdəliklər, qeydiyyat, davamiyyət, ödəniş, hesabat.
3) Seminar - canlı tədbirlərin təşkili, keçirilməsi, çıxışlarda iştirak, TV və media yayım.
4) Fərdi konsultasiya - diaqnostika, strategiya, terapevtik alyans, ailəvi konsultasiya.
5) Dərəcə almaq - beynəlxalq status, beynəlxalq kvallifikasiya, müəllif proqramı, lisenziya.

KONSULTASİYA PROSESİ A-Z KİMİ AYDIN OLACAQ

TƏKMİLLƏŞMƏ DİPLOM VƏ SERTİFİKAT İLƏ TƏLTİF OLACAQ

MƏZUNLAR FƏRDİ VƏ AİLƏVİ KONSULTASİYA APARA BİLƏCƏK

TƏHSİLİNDƏN ASILI OLMAYARAQ BU MƏŞQLƏRƏ HƏR KƏS QATILA BİLƏR

1 İLLİK PROQRAM ÜZRƏ ÖDƏNİŞ:

1 aylıq - 160 AZN - hər cari ay - 12 dəfə

3 aylıq - 420 AZN - hər kvartal - 4 dəfə

6 aylıq - 720 AZN - hər yərım il - 2 dəfə

1 illik - 1200 AZN - 1 dəfə bütün ödəniş

BU SAHƏ ÜZRƏ SUALLARINIZ VARSA BUYURUN AÇIQ QRUPUMUZA

ДИПЛОМ ПСИХОЛОГА

Санкт-Петербургский Институт Психотерапии и

Медицинской Психологии им. Б.Д. Карвасарского

1) Профессиональная переподготовка по программе «Психология»

Программа пердназначена только для лиц с высшим образованием не зависимо от специализации, желающих начать строить свою карьеру.


По итогам освоения программы будет выдан диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Психолог. Преподаватель психологии», изготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Объем программы: 1500 уч. часов

Длительность обучения: 6 месяцев

Начало обучения: 1 мая 2021

 

Стоимость: 1200 азн (для команды Школы Психологии 960 азн), возможна оплата в рассрочку до 6 месяцев - 250 азн в месяц.

Формат проведения: 

1) Дистанционное обучение (самостоятельное изучение материалов),
2) 1 раз в 2 недели Вебинары - zoom конференции из Санк-Петербурга,
3) 1 раз в неделю практические занятия под руководством психотерапевта Кенана Ровшановича адаптация программы- язык - свободный.

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ

2) Программа профессиональной переподготовки по специальности «Клиническая (медицинская) психология»

Программа пердназначена только для лиц с высшим образованием в сфере психологии и студентов старших курсов психологических факультетов.

Не специализированные специалисты могут пройти этот курс только вместе с 1-ой программой профессиональной переподготовки.

 

По окончании обучения выпускники получают Диплом о профессиональной переподготовке с присуждением квалификации «Клинический психолог» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Объем программы: 1224 уч. часов

Длительность обучения: 12 месяцев

Начало обучения: 1 июня 2021

 

Стоимость: 2980 азн (для команды Школы Психологии 2560 азн), возможна оплата в рассрочку до 12 месяцев - 300 азн в месяц.

Программа цикла «Клинический психолог»:

 

1) Доступ к заочной части программы переподготовки.
Объем: 576 ак.ч. Даты: от 1 июня 2021 г. – до 1 июня 2022 г.
Формат: заочное обучение.

2) Современная клинико-психологическая диагностика.
Объем: 144 ак.ч. Даты: от 3 июня — до 3 сентября 2021 г.
Формат: Очно-заочное обучение (самостоятельное изучение материалов и онлайн zoom конференции).

3) Тренинг профессиональной коммуникации. Контракт в психотерапии. Объем: 72 ак.ч. Даты: 7 — 12 июня 2021 г.

Формат: Очное обучение с применением дистанционных технологий (платформа zoom).

 

4) Современная клиническая психология. Становление профессиональной идентичности. Медицинская модель психотерапии и клинико-психологическая интервенция в практике клинического психолога.

Объем: 72 ак.ч. Даты: 12 — 17 июля 2021 г.

Формат: Очное обучение (выездной цикл в Баку).

Преподавательский состав: Климов А.А., Бубнова И.В.

 

5) Психиатрия для психологов.

Объем: 36 ак.ч. Даты: 15 августа — 15 сентября 2021 г.

Формат: Очно-заочное обучение (самостоятельное изучение материалов и онлайн zoom конференции).

 

6) Клиническая психотерапия. Личностно-ориентированный тренинг динамической психотерапевтической группы.

Объем: 72 ак.ч. Даты: 11 — 16 октября 2021 г.

Формат: Очное обучение (выездной цикл в Баку).

Преподавательский состав: Ректор Института Назыров Р.К.

 

7) Современные подходы к психотерапии кризисных состояний, невротических расстройств и психосоматических заболеваний.

Объем: 144 ак.ч. Даты: 15 сентября 2021 г. — 15 января 2022 г.

Формат: Очно-заочное обучение (самостоятельное изучение материалов и онлайн zoom конференции).

 

8) Современная когнитивно-поведенческая психотерапия.

Объем: 36 ак.ч. Даты: 15 января — 15 мая 2022 г.

Формат: Очно-заочное обучение (самостоятельное изучение материалов и онлайн zoom конференции).

 

9. Итоговый проект - организация психотерапевтической службы и работы в отделениях и центрах клинической психологии и психотерапии - 72 ак.ч.

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ

 
 
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF

İKTLab Tədris Mərkəzi
Dövlət Sertifikatı

Институт Психотерапии  им.Б.Д.Карвасарского

İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi (Yasamal ATS)

Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 75 (Azeurotel)

Email: info@ragimoff.org

Mob:  (+99455) 936-77-33

© 2020  by RAGIMOFF