YALNIZ PEŞƏKARLARIN PRAKTİKADA TƏTBİQ ETDİKLƏRİ

Kenan Ragimoff
Psixoterapevt Diplomu: AB-I № 077037
Mütəxəssis Sertifikatı: A №2139298
2017-ci ildən Beynəlxalq RAGIMOFF və 2008-ci yerli GTC şirkətlərinin sahibi,
bir çox biznes layihələrin rəhbəri
Rusiya Federasiyasının Baş Psixoterapevti B.D.Karvasarski tərəfindən təhsil almış və dünya miqyaslı tanınmış psixoanalitik V.D.Vidin rəhbərliyi altında çalışıb.
Peşəkar Psixoterapevt Fərqlənmə Diplomu və Ekspert Sertifikatı ilə 2003-cü ildə V.M.Bexterev adına Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən təltif olunub.
2003-2008 - Bakı «Regional Psixologiya Mərkəzi» direktoru olaraq Azərbaycanda Psixologiyanın inkişafı və tanıtımı üzrə TV və Radio kanalları ilə əməkdaşlıq.

1 İLLİK PRAKTİKİ HAZIRLIQ TƏDRİS PROQRAMINDA:

1

Psixoloji Konsultasiya - İlk qəbul, Kontrakt - 9 dərs = 18 saat

2

Psixoloji Simptomlar - Müşahidə, Sindrom - 9 dərs = 18 saat

3

Psixoloji Diaqnostika - MKB, DSM, Diaqnoz Əsası - 9 dərs = 18 saat

4

Psixoterapevtik Alyans - Rapport, Etibar yaratma - 9 dərs = 18 saat

5

Psixoterapevtik Xəritə - Problemin Strukturu - 9 dərs = 18 saat

6

Nəticələrin Qeydiyyatı - Müalicənin Effektivliyi - 9 dərs = 18 saat

7

Ekzistensional Terapiya - Geştalt, Həyatın Mənası - 9 dərs = 18 saat

8

Koqnitiv-Davranış Terapiya - Əsaslar, Texnikalar - 9 dərs = 18 saat

9

Psixodinamik Terapiya - Psixoanaliz, Texnikalar - 9 dərs = 18 saat

10

Ailə Konsultasiyası - İki insan və məqsəd - 9 dərs = 18 saat

11

Qrup Terapiyası - Psixodrama, Geştalt, Təhlil - 9 dərs = 18 saat

12

İnteqrativ Terapiya - Daxili saziş və harmoniya - 9 dərs = 18 saat

Tədris 1 il ərzində, həftədə 2 dəfə 2 saat davam edir. Tam kurs cəmi 100 dərs təşkil edir. Nəticədə tam kursu bitirir. 

TƏDRİSİ MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏ BİTİRƏN MƏZUNLAR BİRGƏ İŞƏ CƏLB EDİLİR

HƏR 2 AYDAN BİR İMTAHAN KEÇİRİLİR.

HƏR SAHƏ ÜZRƏ 10 BALLIQ QİYMƏT VERİLİR.

DƏRƏCƏ SƏLAHİYYƏTİ VƏ DƏYƏRİNİ TƏYİN EDİLİR. 

BU PRAKTİKADAN SONRAKI FƏALİYYƏT:

1) Online təlim - sahələr, bilik bazası, texnikalar, sahələr üzrə qruplar və layihələr.
2) Online konsultasiya - hüquqi öhdəliklər, qeydiyyat, davamiyyət, ödəniş, hesabat.
3) Seminar - canlı tədbirlərin təşkili, keçirilməsi, çıxışlarda iştirak, TV və media yayım.
4) Fərdi konsultasiya - diaqnostika, strategiya, terapevtik alyans, ailəvi konsultasiya.
5) Dərəcə almaq - beynəlxalq status, beynəlxalq kvallifikasiya, müəllif proqramı, lisenziya.

KONSULTASİYA PROSESİ A-Z KİMİ AYDIN OLACAQ

DİPLOM VƏ SERTİFİKAT İLƏ TƏLTİF OLUNACAQLAR

MƏZUNLAR FƏRDİ VƏ AİLƏVİ KONSULTASİYA EDƏCƏK

TƏHSİLİNDƏN ASILI OLMAYARAQ TƏDRİSƏ QATILA BİLƏRSİNİZ

BU 0-DAN KONSULTANT PEŞƏSİNƏ SAHİB OLMAQ İMKANIDIR

YALNIZ PEŞƏKARLARIN PRAKTİKADA TƏTBİQ ETDİKLƏRİ

1 İLLİK PROQRAM ÜZRƏ ÖDƏNİŞ:

1 aylıq - 160 AZN - hər cari ay - 12 dəfə

3 aylıq - 420 AZN - hər kvartal - 4 dəfə

6 aylıq - 720 AZN - hər yərım il - 2 dəfə

1 illik - 1200 AZN - 1 dəfə bütün ödəniş

GƏLƏCƏYİN PEŞƏSİNƏ BU GÜN SAHİB OLUN!

AÇIQ DƏRSLƏRİN YAZILARINA BAXMAQ ÜÇÜN 

QEYDİYYATDAN ÖNCƏ SUALLARINIZ VARSA

  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF
  • RAGIMOFF

Dövlət Sertifikatı

Psixologiya İnstitutu

İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi (Yasamal ATS)

Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 75 (Kəmal Rəhimov)

Scientific Research Institute of Psychology

Business Psychology Department, Room № 304

38 Ziya Bunyadov Avenue, Baku, Azerbaijan

Email: info@ragimoff.org

Mob:  (+99455) 936-77-33

© 2020  by RAGIMOFF