PSİXOLOGİYA ÜZRƏ PEŞƏKARLARIN PRAKTİKİ HAZIRLIĞI VƏ İXTİSAS ARTIMI

Kenan Ragimoff
Psixoterapevt Diplomu: AB-I № 077037
Mütəxəssis Sertifikatı: A №2139298
2021-ci ildən B.D.Karvasarski adına İnstitutunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi, 2017-ci ildən Beynəlxalq RAGIMOFF və 2008-ci yerli GTC şirkətlərinin sahibi,
bir çox biznes layihələrin rəhbəri
Rusiya Federasiyasının Baş Psixoterapevti B.D.Karvasarski tərəfindən təhsil almış və dünya miqyaslı tanınmış psixoanalitik V.D.Vidin rəhbərliyi altında çalışıb.
Peşəkar Psixoterapevt Fərqlənmə Diplomu və Ekspert Sertifikatı ilə 2003-cü ildə V.M.Bexterev adına Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən təltif olunub.
2003-2008 - Bakı «Regional Psixologiya Mərkəzi» direktoru olaraq Azərbaycanda Psixologiyanın inkişafı və tanıtımı üzrə TV və Radio kanalları ilə əməkdaşlıq.
 

"PSİXOLOGİYA MƏKTƏBİ" PRAKTİKİ HAZIRLIQ TƏDRİS PROQRAMI:

1

Psixoloji Konsultasiya - İlk qəbul, Kontrakt - 9 dərs = 18 saat

2

Psixoloji Simptomlar - Müşahidə, Sindrom - 9 dərs = 18 saat

3

Psixoloji Diaqnostika - MKB, DSM, Diaqnoz Əsası - 9 dərs = 18 saat

4

Psixoterapevtik Alyans - Rapport, Etibar yaratma - 9 dərs = 18 saat

5

Psixoterapevtik Xəritə - Problemin Strukturu - 9 dərs = 18 saat

6

Nəticələrin Qeydiyyatı - Müalicənin Effektivliyi - 9 dərs = 18 saat

7

Ekzistensional Terapiya - Geştalt, Həyatın Mənası - 9 dərs = 18 saat

8

Koqnitiv-Davranış Terapiya - Əsaslar, Texnikalar - 9 dərs = 18 saat

9

Psixodinamik Terapiya - Psixoanaliz, Texnikalar - 9 dərs = 18 saat

10

Ailə Konsultasiyası - İki insan və məqsəd - 9 dərs = 18 saat

11

Qrup Terapiyası - Psixodrama, Geştalt, Təhlil - 9 dərs = 18 saat

12

İnteqrativ Terapiya - Daxili saziş və harmoniya - 9 dərs = 18 saat

Tədris həftədə 2 dəfə 2 saat keçirilir.
Tam kurs cəmi 108 məşğələ təşkil edir.

HƏR 2 AYDAN BİR İMTAHAN KEÇİRİLİR.

HƏR SAHƏ ÜZRƏ 10 BALLIQ QİYMƏT VERİLİR.

QİYMƏTLƏRİN ORTA MƏXRƏCİ DƏRƏCƏ SAYILIR. 

BU PRAKTİKADAN SONRAKI FƏALİYYƏT:

1) Online təlim - sahələr, bilik bazası, texnikalar, sahələr üzrə qruplar və layihələr.
2) Online konsultasiya - hüquqi öhdəliklər, qeydiyyat, davamiyyət, ödəniş, hesabat.
3) Seminar - canlı tədbirlərin təşkili, keçirilməsi, çıxışlarda iştirak, TV və media yayım.
4) Fərdi konsultasiya - diaqnostika, strategiya, terapevtik alyans, ailəvi konsultasiya.
5) Dərəcə almaq - beynəlxalq status, beynəlxalq kvallifikasiya, müəllif proqramı, lisenziya.

KONSULTASİYA PROSESİ A-Z KİMİ AYDIN OLACAQ

MƏZUNLAR DİPLOM VƏ SERTİFİKAT İLƏ TƏLTİF OLUNACAQ

MƏZUNLAR FƏRDİ VƏ AİLƏVİ KONSULTASİYA APARA BİLƏCƏK

1 İLLİK PROQRAM ÜZRƏ ÖDƏNİŞ:
1 aylıq - 160 AZN - hər cari ay - 12 dəfə
3 aylıq - 420 AZN - hər kvartal - 4 dəfə
6 aylıq - 720 AZN - hər yərım il - 2 dəfə
1 illik - 1200 AZN - birdəfəlik ödəniş

MƏZUNLARIMIZ:

Açıq dialoq, rəy, tövsiyyə, elanlar barədə məlumatlar üçün bizim açıq Telegram qrupumuza daxil ola bilərsiniz və suallarınızı birbaşa məzunlara və təlimlərimizdə iştirak etmiş şəxslərə yönəldə bilərsiniz, eləcə də psixologiya sahəsi üzrə peşəkar məsləhətə ehtiyac duyduqda bu qrupda sualınızı yaza bilərsiniz - bizim komandanın mütəxəsisləri şəffaf şəkildə cavab verəcək.