top of page

Satış Məktəbi

sales technology
18 saat - 6 gün - gündə 3 saat
Qiyməti: 400 AZN

1 nəfər üçün - 400 AZN, 2 nəfər – 700 AZN, 3 nəfər – 900 AZN

15 nəfərlik korporativ şəkildə – ümumi qiyməti – 3000 AZN

HR Departamentinin tələbinə əsasən Business Consulting verilir.

Modul 1. Müştərilərlə ünsiyyətin qurulması və Psixoloji Bacarıqlar – 2 saat

 

Satişin Anlami, Satişin Mərhələləri, Hazirliq – təqdimat, video çarxlar – 30 dəqiqə

Əlaqə yaratma, Vücud Dili, Səs və Sözlər – təqdimat, video çarxlar – 30 dəqiqə

Müştərinin Təhlili, Xasiyyət növləri, Rənglər və davranış tərzi, istifadə olunan sözlər, qərar vermə meyarları – təqdimat, video çarxlar – 60 dəqiqə

 

Modul 2. Sual vermə Texnologiyaları – 1 saat

 

Metod - təqdimat,  məşq, tapşırıqlar, oyunlar və tapşırıqlar – 30 dəqiqə

Məşq – Lövhədə əşya mənası daşıyan söz yazılır, o sözü tapmaq üçün iştirakçılar növbə ilə sual verirlər, sualların cavabı - əşyanı tapmağa kömək edir. Nəticədə hansı suallar əşyanı tapmağa kömək etdiyini təhlil edə bilirik. – 30 dəqiqə

 

Modul 3. Xidmətlərin və Malların Təqdimatı Bacarıqları – 6 saat

 

Təqdimat, praktiki məşğələ, video yazıların təhlili, məsləhətçilik – 60 dəqiqə

Məşq – hər iştirakçı 1 cümlə ilə məhsulun ən əsas üstünlüklərini sadalayır və ona qarşı diqqəti artırır. – 1 nəfər 12 dəqiqə = 10*12 = 120 dəqiqə

Məşq – hər bir iştirakçı növbə ilə hər-hansı bir məhsulun yalnız təqdimatını edir, video çəkilir, ekranda göstərilir, təhlil edilir, tövsiyələr verilir. – 90 dəqiqə

Xidməti tapşırıq - Təqdimat, Müştərinin Xasiyyətinə uyğun yönəlmiş təqdimat

Məşq – hər bir iştirakçı hər-hansı bir məhsulu konkret xasiyyət növlü insana təqdim edir, video çəkilir, ekranda göstərilir, təhlil edilir, tövsiyələr verilir. – 90 dəqiqə

 

Modul 4. Müştərilərlə Telefonla Ünsiyyət – 2 saat

 

Telefonda Satş (Telemarketinq) Bacarıqları - Telefonda danışıqların xüsusi qeydləri, səsin modulyasiyası, telefonda təqdimat, ilk cümlənin qurulması, Alqoritm, müştərinin qazanclarının nümayiş edilməsi, məhsulların təqdimatı – təqdimat, video çarxlar – 60 dəqiqə

 

Məşq – hər iştirakçı müştəri ilə virtual danışıq rolunda məşq edir, sualları düzgün verib məlumat almağını təkmilləşdirir, verilən suallara cavabları həm məntiqi həm də etik qaydalarına uyğun cavablayır, şirkəti təmsil edir və ona qarşı diqqəti artırır. Bir neçə nümunədən sonra iştirakçılar sərbəst olaraq bu cümləni qura bilirlər. – 1 nəfərə 3 dəqiqə - 60 dəqiqə

Modul 5. Etirazlarla İş qaydası, Arqumentasiya Texnikaları – 3 saat

 

Müqavimət, Əsas Prinsiplər, Arqumentasiya metodları – təqdimat, məşğələ. – 60 dəqiqə

Məşq - əsas müqavimətlər seçilir, siyahıda yazılır. Hər birisi üçün kiçik komanda ayrılır, hər komandaya bu müqavimətlə qarşılaşanda hansı davranış modeli uyğun olacağını düşünüb, onun səhnəciyini təşkil etmək lazımdır. Bunun üçün 5-10 dəqiqə vaxt verilir. Sonra bu səhnəcikləri təqdim edirlər – video çəkilir, təhlil aparılır, tövsiyələr verilir. 2 nəfərlik qruplarda məşq – 5 kiçik qrup – tapşırıqlar etiraz edən müştərilərin davranışına hazırlıq
- rol dəyişmə vasitəsi ilə - 30 dəqiqə + 30 dəqiqə.

Oyunları video yazılışının baxışı, təhlili – 60 dəqiqə

Modul 6. Satışı bağlamaq sənətkarlığı – 4 saat

 

Satışı Bağlamaq və yekun işlərin icrası – təqdimat, praktiki məşğələ - 60 dəqiqə

Məşq - Satış prosesində satışı bağlamaq texnikalarından hansıları nə zaman öz məhsullarını satmaq üçün istifadə edə biləcəklərindən beyin fırtınası aparılır. Qərarlar verilir.

Satış Prosesinin təhlili – yarışma tipli praktiki məşğələ, video, analiz. – 60 dəqiqə

Məşq - Tam müştəri–satıcı ünsiyyətini göstərən səhnələr yaradılır, növbə ilə çıxışlar olur, iştirakçılar satışın qaydalarında kobud səhv aşkar etdikdə - STOP! - Deyərək səhnəni dayandırır, səbəbini izah edir. Növbəti mütəxəssis iştirak edir. Bütün iştirakçıların bu oyuna qatılması təmin edilməlidir. – 60 dəqiqə

Məşq – Aciq diskussiya, əsas problemlərin siyahısı, hər birisinin həlli üçün təkliflər modelləri, səhnələrin canlandırılması və video çəkilişi.  – 60 dəqiqə

bottom of page